ОФІЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ ЗА 2022 РІК

(повернутись до офіційних повідомлень за поточний рік)
05.12.2022: Протоколи лічильної та реєстраційної комісій загальних зборів акціонерів 25.11.2022р.
30.11.2022: Відомості про зміну складу посадових осіб
30.11.2022: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в 2022 році
24.11.2022: Повідомлення про загальну кількість простих іменних акцій та голосуючих акцій Товариства на 21.11.2022р.
21.11.2022: Бюлетені для голосування з питань обрання органів товариства на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" 25.11.2022р.
21.11.2022: Перелік документів, що має надати акціонер для участі у загальних зборах акціонерів
14.11.2022: Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" 25.11.2022р.
10.11.2022: Повідомлення про доповнення до проєкту порядку денного
18.10.2022: Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства 25.11.2022р. Проект порядку денного та проекти рішень. Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2021р.
13.10.2022: Річний звіт за 2021 рік