Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів 25.11.2022

(повернутись до офіційних повідомлень за поточний рік)

Бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів 25.11.2022

(повернутись до офіційних повідомлень за поточний рік)