ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ

04.06.2024: Відомості про зміну складу посадових осіб
01.05.2024: Річний звіт за 2023 рік
01.05.2024: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в 2024 році
01.05.2024: Підсумки голосування загальних зборів акціонерів 25.05.2024р.
01.05.2024: Протокол загальних зборів акціонерів 25.05.2024р.
15.04.2024: Бюлетень для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" 25.04.2024р.
21.03.2024: Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства 25.04.2024р. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій. Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.
06.07.2023: Протоколи лічильної та реєстраційної комісій загальних зборів акціонерів 29.06.2023р.
05.07.2023: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в 2023 році
19.06.2023: Бюлетень для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" 29.06.2023р.
25.05.2023: Повідомлення про дистанційне проведення загальних зборів Товариства 29.06.2023р. Проект порядку денного та проекти рішень. Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2022р.
24.04.2023: Річний звіт за 2022 рік
Офіційні повідомлення та публікації за 2022 рік
Офіційні повідомлення та публікації за 2021 рік
Офіційні повідомлення та публікації за 2020 рік
Офіційні повідомлення та публікації за 2019 рік
Офіційні повідомлення та публікації за 2018 рік
Офіційні повідомлення та публікації за 2017 рік
Офіційні повідомлення та публікації до 2017 року
Статут (редакція 2023 року)
Статут (редакція 2020 року)
Статут (редакція 2016 року)