Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в 2021 році

(повернутись до офіційних повідомлень за поточний рік)